เที่ยวทั่วไทย

ไปเที่ยวทั่วไทยอย่างไรให้ปลอดภัย

เที่ยวทั่วไทย

แม้ว่าการไปเที่ยวทั่วไทยจะให้ความสนุกและประสบการณ์ใหม่ของชีวิต แต่เรื่องที่คุณควรให้ความใส่ใจก่อนการเดินทาง คือ เรื่องของความปลอดภัย เพราะคงไม่ดีแน่! ถ้าไปเที่ยวแล้วจะทำให้ชีวิตต้องเสี่ยงต่ออันตราย ดังนั้นลองมาดูว่าก่อนที่คุณจะออกเดินทางท่องเที่ยว ควรต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด

1.เลือกสถานที่ปลอดภัย

ก่อนเดินทางและก่อนจะเลือกสถานที่เพื่อการท่องเที่ยวทั่วไทย คุณควรเลือกจุดที่มีความปลอดภัยมากที่สุด ถ้าต้องการท่องเที่ยวธรรมชาติ ควรเลือกในส่วนที่สามารถเดินทางเข้าไปแล้วมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำคุณได้อย่างถูกต้อง เป็นจุดที่ถูกอนุญาตให้ไปท่องเที่ยวและเมื่อไปแล้วควรอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ไม่ไปตรงจุดต้องห้ามใด ๆ ทั้งสิ้น รวมไปถึงการทำตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ เพื่อทำให้การไปเที่ยวของคุณมีความปลอดภัยมากที่สุด

2.เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว

ถ้าคุณไม่ใช่พื้นที่ในจังหวัดสีแดงและยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ คุณควรเลือกใช้การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเท่านั้น จึงจะให้ความปลอดภัยมากที่สุด แต่ถ้าคุณไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ให้เลือกใช้ขนส่งสาธารณะที่มีคนน้อยที่สุด พื้นที่การเดินทางจะต้องไม่แออัด แต่ถ้าไม่มีการเดินทางสาธารณะแบบใดที่จะหลีกเลี่ยงความแออัดที่ได้ ควรหยุดอยู่บ้านก่อน และงดเว้นการเดินทาง เพื่อป้องกันไม่ให้คุณต้องเสี่ยงต่อโรคโควิด 19 ที่อาจจะพาให้การไปเที่ยวหมดสนุกลงได้

3.ทำประกันก่อนเดินทาง

ไม่ว่าคุณจะเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือต่างประเทศ สิ่งที่คุณควรทำคือการทำประกันก่อนเดินทาง เพราะเมื่อคุณต้องเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้น คุณจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ซึ่งประกันจะเป็นผู้จ่ายค่ารักษาต่าง ๆ ให้กับคุณได้ โดยที่คุณไม่ต้องรองรับค่าใช้จ่ายที่หนักหน่วงมากเกินไป

ถ้าคุณต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วไทยอย่างปลอดภัย คุณควรทำตามทั้ง 3 ข้อนี้และระมัดระวังตัวเองให้มาก ถ้าช่วงเวลานี้คุณอยู่ในพื้นที่โซนสีแดง ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางก่อน รอเวลาให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วค่อยกลับมาเที่ยวใหม่อีกครั้ง เพื่อทำให้คุณยังคงมีความสุขต่อการเดินทางและไม่ต้องเสี่ยงต่อโรคร้ายแต่อย่างใด