Tag Archives: วงการบันเทิง

ไม่มีข่าวคือไม่ดัง

entertain-000

ในโลกมายาหรือวงการบันเทิง การมีข่าวบันเทิงนำเสนอเรื่องราวต่างๆของดารานั่นคือดาราคนนั้นยังอยู่ในกระแส ยังสามารขายข่าวได้ สามารถทำให้สื่อต้นสังกัดของนักข่าวบันเทิงได้รับความนิยมติดตามจากผู้คนไปด้วย แต่ ในทางกับกันหากดาราคนไหนไม่มีข่าวลงตามสื่อต่างๆ หรือ ไม่มีข่าวบันเทิงสังกัดไหนนำเสนอเรื่องราวไปงานนักข่าวบันเทิงก็ไม่เข้าสัมภาษณ์ต่อให้มีแฟนคลับ ดาราคนไหนก็ถือว่าดับ หรือ ตกกระแส ประชาชนไม่สนใจ ก็จะส่งผลถึงการจ้างงานในครั้งต่อไปจากผู้จัดงานต่างๆ ด้วย
เพราะเหตุนี้ดาราบางคนหรือผู้จัดการดาราบางคนมักจะสร้างข่าวให้กับดาราในสังกัดเพราะต้องการให้มีข่าวเพื่อให้อยู่ในกระแส มีข่าวบันเทิงออกมาให้ประชาชนไม่ลืมแม้ว่าข่าวบันเทิงที่ออกมาจะเป็นข่าวด้านลบก็ตาม เพราะข่าวบันเทิงมีอิทธิพลกับคนที่ติดตามดาราอย่างแท้จริง เพราะมีผู้คนบางกลุ่มมักเลือกติดตามดาราหรือผลงานจากข่าวบันเทิงตามสื่อต่างๆ มากกว่าฝีมือของดาราเหล่านั้นด้วยซ้ำจึงทำให้กลายเป็นช่องทางที่จะทำให้ดาราบางคนไม่ตกกระแส เพราะผู้จัดงานบางครั้งก็ดูจากกระแสในข่าวบันเทิงแม้ว่าจะฉาวแค่ไหนก็ตามเพราะหากดาราคนนั้นมางาน นั่นยอมหมายถึงนักข่าวบันเทิงต้องมาตามติดเพื่อสัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆว่าจริงหรือไม่ และคนที่อยากเห็นดาราที่เป็นข่าวก็ต้องมางานนี้ ทำให้ชื่อเสียงของงานอยู่ในกระแสและมีคนสนใจตามไปด้วย นี่คือวัฒนธรรมของข่าวบันเทิงในยุคปัจจุบัน แม้ว่าดาราจะฝีมือดีหรือไม่ดี ขอแค่อยู่ในข่าวบันเทิง มีข่าวบันเทิงขึ้นพาดหัว ดาราก็ดังได้แล้วและไม่ตกกระแสความนิยมอีกต่างหาก