Tag Archives: สาระน่ารู้

เคล็ดลับน่ารู้เกี่ยวกับสมองของคนเรา

วันนี้เรานำเคล็ดลับเล็กๆน้อยเกี่ยวกับการดูแลสมองของเราให้มีประสิทธิภาพมาฝากบรรดาผู้ที่ต้องใช้งานสมองอย่างหนัก ไม่ว่าจะเป็นคนในวัยทำงาน เด็กนักเรียน สมองเป็นอวัยวะสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์ แต่เมื่ออายุมากขึ้น สมองย่อมมีการเสื่อมถอยไปตามวัย ทำให้ประสิทธิภาพในการคิด จำ และทำสิ่งต่างๆ ลดน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้น

health-01และผลพลอยได้จากการที่เราใช้เคล็ดลับน่ารู้นี้มาดูแลสมองจะช่วยให้สมองมีสุขภาพดีตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยลดโอกาสเป็น โรคอัลไซเมอร์ ในวัยชรา ได้อีกด้วย
เคล็ดลับแรกเลยคือการออกกำลังกายสม่ำเสมอวันละ 30 นาที อาจจะเป็นการเต้นแอโรบิก เพราะช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้น และกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมอง เคล็ดลับต่อมาคือการ กินอาหารเสริมสุขภาพสมอง ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมัน ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์ ได้ถึง 2-6 เท่า เลยทีเดียว เคล็ดลับอีกอย่างคือการ มีกิจกรรมทางสังคมสม่ำเสมอ เช่น การท่องเที่ยว หรือว่าจะเป็นการรักษาสุขภาพใจ เพราะภาวะจิตตกจะส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างเซลล์ประสาท ไม่ควรเครียด หรือทำตัวเศร้าหมอง ควรฝึกทำสมาธิ
ส่วนเคล็ดลับด้านอื่นเช่นการ มีหัวใจที่แข็งแรง การมีหัวใจที่แข็งแรงสัมพันธ์กับการมีสุขภาพสมองที่แข็งแรงด้วย เนื่องจากร้อยละ 20 ของเลือดที่สูบฉีดออกจากหัวใจจะไปเลี้ยงสมอง การรักษาตัวเลขต่างๆ ของชีวิตให้เหมาะสม ได้แก่ ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือด
เคล็ดลับสุดท้ายคือการฝึกสมอง เพราะไม่ว่าสิ่งใดก็ตามจะให้ดี หรือแข็งแรงก็ต้องมีการฝึกหรือบริหารเสมอ ซึ่งสมองก็เช่นกัน

เคล็ดลับน่ารู้ จาก สถาบันสอนทำขนมเค้ก